Xe passà....

A' campana ga pena finio
de batar mezodì
el siensio se ga impenio,
e foie e l'aria
no i ciaciara pì,
anca a sigàea
se ga stufà de brontoeàr.
Tuto se gà fermà,
fora che el tempo.
E chel minuto de paze
che me ga assà senza fià
el xe passà

(Francesca G.)

AVANTI

PAGINA INIZIALE